RUB arrow Bauwesen arrow Informatik arrow

<< Zurück

Typ:Article
Titel:DFG Forschergruppe 500: Computergestützte Destruktion komplexer Tragwerke durch Sprengung
Autor:Dietrich Hartmann, Michael Breidt, van Vinh Nguyen, Friedhelm Stangenberg, Sebastian Höhler, Bernd Möller, Wolfgang Graf, Martin Liebscher
Journal:it - Information Technology
Jahr:2007
DOI:http://dx.doi.org/10.1524/itit.2007.49.5.320